ŠP Srbská republika

ŠP Srbská republika

Informačný systém Štátnej pokladnice Srbska pre Ministerstvo financií Srbskej Republiky

Základné informácie:

Začiatok projektu Február 2006

Produkčná prevádzka Január 2008

Finálna akceptácia projektu August 2010

Použité technológie Oracle Database, Java SE, Oracle Application Server, JEE, Oracle Toplink, EJB, XML, Applet, JSP

QBSW dodané moduly

QBSW Expenditure Execution
QBSW Budget Management
QBSW Expenditure Management
QBSW Simple Accounting
QBSW Treasury Management
QBSW Beneficiaries Register
QBSW Initial Quotas
QBSW Financial Planning
QBSW System Maintenance

Popis projektu:

Informačný systém pre manažment verejných financií (FMIS) je úspešne realizovaným projektom Ministerstva financií Srbskej Republiky (RS), Európskej agentúry pre rekonštrukciu a spoločnosti HP ako hlavného dodávateľa, ktorý napĺňa ciele v oblasti optimalizácie riadenia verejných financií, podpory cieľov finančnej politiky RS a umožňuje minimalizovať náklady na krytie štátneho dlhu. FMIS zabezpečuje zjednotenie a zefektívnenie finančných tokov štátu a sprehľadnenie výdavkov jednotlivých organizácií.

Pre IS FMIS sme dodali, ďalej udržiavame a podporujeme aplikácie a moduly určené na riadenie príjmovo-výdavkového cyklu (QBSW Expenditure Execution) a riadenie pokladničného systému (QBSW Treasury Management).  QBSW moduly poskytujú komplexnú funkcionalitu na podporu riadenia príjmov a výdavkov štátu, od plánovania cez digitálne podpisovanie, viacúrovňové schvaľovanie o konečnú realizáciu platobných operácií. Moduly poskytujú množstvo funkcií určených rôznym typom používateľov.

English