Profil spoločnosti

Sme softvérový dom – QBSW, a.s. Názov našej spoločnosti pochádza z anglického „Quality Business SoftWare“, čo symbolizuje naše zameranie. Zaoberáme sa vývojom IT aplikácií podľa požiadaviek našich zákazníkov. Dodávame komplexné riešenia v oblasti analýzy, návrhu, tvorby a integrácie informačných systémov.

V QBSW, a.s. sa už od roku 2000 zameriavame na vývoj a dodávky softvérových riešení pre rôzne trhové segmenty. Vyvíjame inovatívne IT aplikácie podľa požiadaviek našich zákazníkov a komplexné informačné systémy pre bankovníctvo, poisťovníctvo, telekomunikácie, stavebníctvo, či priemysel. Pre malé, stredné i veľké podniky súkromného aj štátneho sektora.

Portfólio našich služieb zahŕňa:

  • vývoj softvérových riešení na mieru,
  • dodávky informačných systémov pre riadenie verejných a podnikových financií,
  • vývoj mobilných a internetových aplikácií a
  • IT consulting & outsourcing

Všetky produkty a služby pod značkou „QBSW“ reflektujú náš dôraz na kvalitu. Sú vytvorené IT profesionálmi s mnohoročnými skúsenosťami v oblasti informačno-komunikačných technológií.

Môžeme sa pochváliť množstvom zrealizovaných IT projektov. Sme nadšení a baví nás poskytovať moderné a inovatívne IT riešenia, ktoré prinášajú relevantnú pridanú hodnotu našim zákazníkom. Oni sa tak môžu sústrediť na rozvoj biznisu a procesov vo svojich spoločnostiach.

Vývoj softvéru. Akéhokoľvek, pre kohokoľvek, podľa špecifických požiadaviek našich klientov. Tak by som charakterizoval QBSW, a.s. Našu spoločnosť, ktorá od svojho vzniku v roku 2000 dodala množstvo vysoko kvalitných IT produktov a služieb, s ktorými sa veľakrát stretávajú rôzne skupiny používateľov. A pritom ani nemusia vedieť, že pochádzajú z našej dielne.

—Ing. Martin Hrnko, generálny riaditeľ QBSW, a.s.

Manažment spoločnosti

Martin Hrnko
Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva

(viac…)

Rastislav Cisár
Prevádzkový riaditeľ

(viac…)

Peter Augustinič
Obchodný a marketingový riaditeľ

(viac…)

Zuzana Szabová
Finančná riaditeľka

(viac…)

Dalibor Rak
Technologický riaditeľ

(viac…)

Obchodné a marketingové oddelenie

Tomáš Horváth
Obchodný zástupca

(viac…)

Róbert Ondrejkovič
Obchodný zástupca

(viac…)

Ľubica Vajsová
Špecialista podpory obchodu

(viac…)

Roman Olejnikov
Obchodný zástupca

(viac…)

Tomáš Kvasňovský
Obchodný zástupca

(viac…)

Lívia Pavlíková
Marketingový a komunikačný špecialista

(viac…)

Kristína Horváthová
Obchodný zástupca

(viac…)

Integrovaný systém manažérstva kvality

Máme zavedený a udržiavaný Integrovaný systém manažérstva kvality (ISMK) podľa noriem:

ISO 9001:2008

(manažérstvo kvality)

ISO 10006:2003

ISO 10006:2003

(manažérstvo kvality v projektovom riadení)

ISO 20000-1:2011

(manažérstvo IT služieb)

ISO 27001:2005

ISO 27001:2005

(manažérstvo informačnej bezpečnosti)

ISO 14001:2004

ISO 14001:2004

(environmentálne manažérstvo)

ISMK zasahuje do všetkých oblastí riadenia spoločnosti QBSW, a.s. Je zakotvený vo viacerých interných písomných dokumentoch. Medzi najdôležitejšie patria Politika ISMK a Príručka kvality. ISMK je taktiež integrovaný vo všetkých interných smerniciach, ktorými sa v QBSW, a.s. riadime.

QBSW, a.s. disponuje Potvrdením o priemyselnej bezpečnosti vydaným Národným bezpečnostným úradom na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou, stupeň Tajné; postúpenie a vytváranie utajovanej skutočnosti, stupeň Dôverné.

Spoločnosť je zapísaná v Zozname podnikateľov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie SR pod číslom 2014/04-PO-C2533.

Chcete viac informácií o našej spoločnosti?

Stiahnite si našu prezentáciu.

Stiahnuť

English